Roháček1. Samuelova1,28

1. Samuelova 1:28

Pre­to ho i ja od­dávam Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni, čo bude žiť; je vy­prosený pre Hos­podina. A po­klonili sa tam Hos­podinovi.


Verš v kontexte

26 A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi. 27 Za tohoto chlap­ca som sa mod­lila, a Hos­podin mi dal to, čo som si prosila od neho. 28 Pre­to ho i ja od­dávam Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni, čo bude žiť; je vy­prosený pre Hos­podina. A po­klonili sa tam Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Pre­to ho i ja od­dávam Hos­podinovi, aby bol jeho po všet­ky dni, čo bude žiť; je vy­prosený pre Hos­podina. A po­klonili sa tam Hos­podinovi.

Evanjelický

28 Pre­to ho odo­vzdávam Hos­podinovi, aby bol Hos­podinovi od­daný po všet­ky dni svoj­ho života. A vzývali tam Hos­podina.

Ekumenický

28 Vy­prosila som si ho od Hos­podina, aby mu pat­ril po celý život. Je od neho vy­prosený. Po­tom tam vzdali poc­tu Hos­podinovi.

Bible21

28 Teď ho tedy ode­vzdávám Hos­po­di­nu, aby mu patřil po ce­lý svůj život.“ A poklo­ni­li se tam Hos­po­di­nu.