Roháček1. Samuelova1,26

1. Samuelova 1:26

A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi.


Verš v kontexte

25 A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu. 26 A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi. 27 Za tohoto chlap­ca som sa mod­lila, a Hos­podin mi dal to, čo som si prosila od neho.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A ona riekla: Po­hliad­ni na mňa, môj pane! Jako že žije tvoja duša, môj pane, ja som tá žena, ktorá som stála tu s tebou mod­liac sa Hos­podinovi.

Evanjelický

26 Vtedy ona po­vedala: Ach, pane môj! Akože žiješ, pane môj, ja som oná žena, čo tu stála pri tebe a mod­lila sa k Hos­podinovi.

Ekumenický

26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi.

Bible21

26 „Můj pane,“ řek­la Ha­na, „po­s­lyš pro­sím. Ja­kože jsi, můj pane, živ, já jsem ta že­na, která tu po­blíž tebe stá­la a mod­li­la se k Hos­po­di­nu.