Ekumenický1. Samuelova1,27

1. Samuelova 1:27

Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila.


Verš v kontexte

26 žena po­vedala: Prosím, pane môj, akože žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedysi stála pri tebe a mod­lila sa k Hospodinovi. 27 Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila. 28 Vy­prosila som si ho od Hos­podina, aby mu pat­ril po celý život. Je od neho vy­prosený. Po­tom tam vzdali poc­tu Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Za tohoto chlap­ca som sa mod­lila, a Hos­podin mi dal to, čo som si prosila od neho.

Evanjelický

27 Za toh­to chlap­ca som prosila, a Hos­podin mi dal to, čo som prosila od Neho.

Ekumenický

27 Za toh­to chlap­ca som prosila a Hos­podin spl­nil moju pros­bu, ktorú som mu pred­ložila.

Bible21

27 Za toto dítě jsem se teh­dy mod­li­la a Hos­po­din mi dal, o co jsem ho úpěn­livě pro­si­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček