Roháček1. Samuelova1,16

1. Samuelova 1:16

Ne­považuj svojej diev­ky za dcéru beliála, lebo z mnohého svoj­ho úpenia a z veľkého svojho zár­mut­ku som hovorila až doteraz.


Verš v kontexte

15 Ale Anna od­povedala a riek­la: Nie som ja opilá, môj pane; som žena utrápeného ducha a vína ani nijakého opojného nápoja som ne­pila, ale vy­lievam svoju dušu pred Hos­podinom. 16 Ne­považuj svojej diev­ky za dcéru beliála, lebo z mnohého svoj­ho úpenia a z veľkého svojho zár­mut­ku som hovorila až doteraz. 17 Na to od­povedal Éli a riekol: Idi v po­koji, a Bôh Iz­raelov nech ti dá to, čo si prosila od neho.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ne­považuj svojej diev­ky za dcéru beliála, lebo z mnohého svoj­ho úpenia a z veľkého svojho zár­mut­ku som hovorila až doteraz.

Evanjelický

16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za naničhod­nicu, lebo od veľkého žiaľu a zár­mut­ku hovorila som až doteraz.

Ekumenický

16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za ničom­nú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, po­chádzalo z veľkého žiaľu a trápenia.

Bible21

16 Ne­poklá­dej svou služebnici za ničemnou ženu. Mod­li­la jsem se tu z ve­likého zár­mutku a rozrušení.“