Roháček1. Samuelova1,17

1. Samuelova 1:17

Na to od­povedal Éli a riekol: Idi v po­koji, a Bôh Iz­raelov nech ti dá to, čo si prosila od neho.


Verš v kontexte

16 Ne­považuj svojej diev­ky za dcéru beliála, lebo z mnohého svoj­ho úpenia a z veľkého svojho zár­mut­ku som hovorila až doteraz. 17 Na to od­povedal Éli a riekol: Idi v po­koji, a Bôh Iz­raelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. 18 A riek­la: Nech naj­de tvoja diev­ka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou ces­tou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Na to od­povedal Éli a riekol: Idi v po­koji, a Bôh Iz­raelov nech ti dá to, čo si prosila od neho.

Evanjelický

17 Nato jej Éli od­povedal: Choď v po­koji a Boh Iz­raela nech ti spl­ní to, o čo si Ho prosila.

Ekumenický

17 Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu.

Bible21

17 „Jdi v pokoji,“ ře­kl jí na to Elí, „a kéž ti Bůh Iz­rae­le dá, o co jsi ho úpěn­livě prosila.“