Roháček1. Samuelova1,15

1. Samuelova 1:15

Ale Anna od­povedala a riek­la: Nie som ja opilá, môj pane; som žena utrápeného ducha a vína ani nijakého opojného nápoja som ne­pila, ale vy­lievam svoju dušu pred Hos­podinom.


Verš v kontexte

14 A Éli jej po­vedal: Do­kedyže budeš opilá? Vy­triez­vej zo svoj­ho vína! 15 Ale Anna od­povedala a riek­la: Nie som ja opilá, môj pane; som žena utrápeného ducha a vína ani nijakého opojného nápoja som ne­pila, ale vy­lievam svoju dušu pred Hos­podinom. 16 Ne­považuj svojej diev­ky za dcéru beliála, lebo z mnohého svoj­ho úpenia a z veľkého svojho zár­mut­ku som hovorila až doteraz.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ale Anna od­povedala a riek­la: Nie som ja opilá, môj pane; som žena utrápeného ducha a vína ani nijakého opojného nápoja som ne­pila, ale vy­lievam svoju dušu pred Hos­podinom.

Evanjelický

15 Anna od­povedala tak­to: Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši; ne­pila som ja víno ani iný opoj­ný nápoj, ale vy­lievala som si dušu pred Hos­podinom.

Ekumenický

15 Anna od­povedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu pl­nú bôľu. Ne­pila som víno ani iný opoj­ný nápoj, iba dušu som si vy­lievala pred Hos­podinom.

Bible21

15 Hana mu ale od­po­vědě­la: „Tak to není, můj pane. Jsem jen zdrcená. Ne­pi­la jsem víno ani pivo; jen jsem si vy­léva­la duši před Hos­po­di­nem.