Ekumenický1. Samuelova1,16

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Samuelova 1:16

Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za ničom­nú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, po­chádzalo z veľkého žiaľu a trápenia.


Verš v kontexte

15 Anna od­povedala: Nie je to tak, môj pane, som žena, ktorá má dušu pl­nú bôľu. Ne­pila som víno ani iný opoj­ný nápoj, iba dušu som si vy­lievala pred Hos­podinom. 16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za ničom­nú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, po­chádzalo z veľkého žiaľu a trápenia. 17 Éli na to po­vedal: Choď v pokoji. Boh Iz­raela nech spl­ní tvoju pros­bu.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Ne­považuj svojej diev­ky za dcéru beliála, lebo z mnohého svoj­ho úpenia a z veľkého svojho zár­mut­ku som hovorila až doteraz.

Evanjelický

16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za naničhod­nicu, lebo od veľkého žiaľu a zár­mut­ku hovorila som až doteraz.

Ekumenický

16 Ne­po­kladaj svoju služob­nicu za ničom­nú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, po­chádzalo z veľkého žiaľu a trápenia.

Bible21

16 Ne­poklá­dej svou služebnici za ničemnou ženu. Mod­li­la jsem se tu z ve­likého zár­mutku a rozrušení.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček