Roháček1. Samuelova1,14

1. Samuelova 1:14

A Éli jej po­vedal: Do­kedyže budeš opilá? Vy­triez­vej zo svoj­ho vína!


Verš v kontexte

13 Ale Anna hovorila vo svojom srd­ci; iba jej rty sa po­hybovaly, a jej hlasu nebolo počuť. Pre­to mys­lel o nej Éli, že je opilá. 14 A Éli jej po­vedal: Do­kedyže budeš opilá? Vy­triez­vej zo svoj­ho vína! 15 Ale Anna od­povedala a riek­la: Nie som ja opilá, môj pane; som žena utrápeného ducha a vína ani nijakého opojného nápoja som ne­pila, ale vy­lievam svoju dušu pred Hos­podinom.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A Éli jej po­vedal: Do­kedyže budeš opilá? Vy­triez­vej zo svoj­ho vína!

Evanjelický

14 Po­vedal jej Éli: Do­kedy sa budeš ešte správať ako opitá? Pre­ber sa zo svoj­ho opils­tva.

Ekumenický

14 Éli sa jej spýtal: Do­kedy budeš opitá? Vy­triez­vi z opojenia!

Bible21

14 Pro­to jí Elí ře­kl: „Jak dlouho tu bu­deš opi­lá? Pro­ber se!“