Roháček1. Petrov5,11

1. Petrov 5:11

Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň.


Verš v kontexte

10 Ale Bôh každej milos­ti, ktorý nás po­volal do svojej večnej slávy v Kris­tu Ježišovi, keď ešte málo po­tr­píte, on sám vás do­koná, upev­ní, zmoc­ní, položí na pev­ný základ. 11 Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň. 12 Po Sil­vánovi, vám ver­nom bratovi, jako mys­lím, som vám krát­ko na­písal na­pomínajúc a do­svedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku k­torej ste prišli a v ktorej stojíte.

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

11 Jemu moc naveky vekov. Amen.

Ekumenický

11 Jemu moc na veky vekov. Amen.

Bible21

11 Jemu náleží moc navěky! Amen.