Roháček1. Petrov1,24

1. Petrov 1:24

Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol;


Verš v kontexte

23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky. 24 Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol; 25 ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol;

Evanjelický

24 Lebo všet­ko telo je ako tráva, všet­ka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,

Ekumenický

24 lebo všet­ci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opad­ne,

Bible21

24 Vždyť: „Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,