Roháček1. Petrov1,25

1. Petrov 1:25

ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.


Verš v kontexte

23 znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z ne­porušiteľného živým slovom Boha a zo­stávajúcim na veky. 24 Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol; 25 ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ale slovo Pánovo zo­stáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo.

Evanjelický

25 ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.

Ekumenický

25 ale Pánovo slovo os­táva naveky.

Bible21

25 slovo Hos­po­di­novo však věky přetrvá.“ A to slovo je evange­li­um, které vám bylo zvěstováno.