Evanjelický1. Petrov1,24

1. Petrov 1:24

Lebo všet­ko telo je ako tráva, všet­ka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,


Verš v kontexte

23 veď ste živým a večným slovom Božím znovuz­rodení nie z porušiteľného, ale z ne­porušiteľného semena. 24 Lebo všet­ko telo je ako tráva, všet­ka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, 25 ale slovo Pánovo zo­stáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zves­tovalo ako evan­jelium.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo každé telo je ako tráva a každá sláva človeka jako kvet trávy; tráva uschla, a jej kvet opadol;

Evanjelický

24 Lebo všet­ko telo je ako tráva, všet­ka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,

Ekumenický

24 lebo všet­ci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opad­ne,

Bible21

24 Vždyť: „Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá,