Roháček1. Kráľov15,31

1. Kráľov 15:31

A os­tat­né dej Nádabove a všet­ko to, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových?


Verš v kontexte

30 pre hriechy Jeroboámove, ktorými hrešil a ktorými spôsobil to, aby hrešil Iz­rael, vo svojom popudzovaní, ktorým popudzoval Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 31 A os­tat­né dej Nádabove a všet­ko to, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových? 32 A bola voj­na medzi Azom a medzi Bášom, iz­rael­ským kráľom, po všet­ky ich dni.

späť na 1. Kráľov, 15

Príbuzné preklady Roháček

31 A os­tat­né dej Nádabove a všet­ko to, čo robil, či nie je to na­písané v knihe letopisov kráľov Iz­raelových?

Evanjelický

31 Os­tat­né Nádábove činy a všet­ko, čo vy­konal, je za­písané v Knihe letopisov iz­rael­ských kráľov.

Ekumenický

31 Os­tat­né skut­ky Nádabove a všet­ko, čo konal, je za­písané v Kronike iz­rael­ských kráľov.

Bible21

31 Ostatní Náda­bovy skutky – co všech­no vy­ko­nal – o tom se, jak zná­mo, píše v Kro­nice iz­rael­ských králů.