Roháček1. Kráľov1,20

1. Kráľov 1:20

A ty, môj pán kráľ, vieš, že oči celého Iz­raela ob­rátené sú na teba, aby si im oznámil, kto má sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.


Verš v kontexte

19 Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal. 20 A ty, môj pán kráľ, vieš, že oči celého Iz­raela ob­rátené sú na teba, aby si im oznámil, kto má sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom. 21 Lebo ináče stane sa, keď raz bude ležať môj pán kráľ so svojimi ot­cami, že ja i môj syn Šalamún budeme hriešnikmi

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A ty, môj pán kráľ, vieš, že oči celého Iz­raela ob­rátené sú na teba, aby si im oznámil, kto má sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.

Evanjelický

20 No oči celého Iz­raela sa ob­racajú k tebe, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne na trón môj­ho pána, kráľa po ňom.

Ekumenický

20 K tebe sa upínajú oči celého Iz­raela, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne ako ná­stup­ca na trón môj­ho pána a kráľa.

Bible21

20 Oči ce­lého Iz­rae­le teď vzhlíží k to­bě, můj pane a krá­li, abys jim ozná­mil, kdo usedne na králov­ský trůn po mém pánovi.