Ekumenický1. Kráľov1,20

1. Kráľov 1:20

K tebe sa upínajú oči celého Iz­raela, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne ako ná­stup­ca na trón môj­ho pána a kráľa.


Verš v kontexte

19 Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val. 20 K tebe sa upínajú oči celého Iz­raela, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne ako ná­stup­ca na trón môj­ho pána a kráľa. 21 V prípade, že by sa môj pán a kráľ odo­bral k svojim ot­com, mňa a môj­ho syna Šalamúna budú po­kladať za hriešnikov.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A ty, môj pán kráľ, vieš, že oči celého Iz­raela ob­rátené sú na teba, aby si im oznámil, kto má sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.

Evanjelický

20 No oči celého Iz­raela sa ob­racajú k tebe, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne na trón môj­ho pána, kráľa po ňom.

Ekumenický

20 K tebe sa upínajú oči celého Iz­raela, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne ako ná­stup­ca na trón môj­ho pána a kráľa.

Bible21

20 Oči ce­lého Iz­rae­le teď vzhlíží k to­bě, můj pane a krá­li, abys jim ozná­mil, kdo usedne na králov­ský trůn po mém pánovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček