Roháček1. Korintským13,8

1. Korintským 13:8

Lás­ka ni­kdy ne­pres­táva. Ale buď proroc­tvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺk­nu; buď veda, bude zmarená.


Verš v kontexte

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live. 8 Lás­ka ni­kdy ne­pres­táva. Ale buď proroc­tvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺk­nu; buď veda, bude zmarená. 9 Lebo z čias­t­ky známe a z čias­t­ky prorokujeme;

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 Lás­ka ni­kdy ne­pres­táva. Ale buď proroc­tvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺk­nu; buď veda, bude zmarená.

Evanjelický

8 Lás­ka ni­kdy ne­pres­tane. Ale proroc­tvá sa po­minú, jazyky umĺk­nu, po­znanie sa po­minie.

Ekumenický

8 Lás­ka ni­kdy nezanik­ne; proroc­tvá sa po­minú, jazyky umĺk­nu, po­znanie bude pre­konané.

Bible21

8 Lás­ka nikdy ne­s­končí. Avšak pro­ro­ctví – ta za­niknou, jazyky – ty umlknou, po­znání – to po­mi­ne.