Roháček1. Korintským13,7

1. Korintským 13:7

všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live.


Verš v kontexte

6 neraduje sa ne­právos­ti, ale sa spolu raduje prav­de; 7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live. 8 Lás­ka ni­kdy ne­pres­táva. Ale buď proroc­tvá, budú zmarené; buď jazyky, umĺk­nu; buď veda, bude zmarená.

späť na 1. Korintským, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­kého sa nadeje, všet­ko ne­sie tr­pez­live.

Evanjelický

7 všet­ko znáša, všet­kému verí, všet­kého sa nádejá, všet­ko pre­tr­pí.

Ekumenický

7 všet­ko znáša, všet­ko verí, všet­ko dúfa a všet­ko vy­drží.

Bible21

7 všech­no snáší, vše­mu věří, vž­dycky doufá, všech­no vy­drží.