EvanjelickýZjavenie2,27

Zjavenie 2:27

a bude ich spravovať želez­ným prútom a roz­bije ich ako hlinené nádoby,


Verš v kontexte

26 Kto zvíťazí a až do kon­ca vy­tr­vá v mojich skut­koch, tomu dám moc nad národ­mi 27 a bude ich spravovať želez­ným prútom a roz­bije ich ako hlinené nádoby, 28 ako som i ja prijal od svoj­ho Ot­ca, a dám mu ran­nú hviez­du.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 a bude ich pásť želez­ným prútom; ako hr­nčiar­ske nádoby budú rozt­ries­kaní -, jako som i ja prijal od svoj­ho Ot­ca,

Evanjelický

27 a bude ich spravovať želez­ným prútom a roz­bije ich ako hlinené nádoby,

Ekumenický

27 bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a roz­bije ich ako hlinené nádoby

Bible21

27 Bude je pást že­lez­nou ho­lí a roz­bíjet je jako hliněné nádobí