EkumenickýZjavenie2,27

Zjavenie 2:27

bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a roz­bije ich ako hlinené nádoby


Verš v kontexte

26 Tomu, kto zvíťazí a až do kon­ca za­chová moje skut­ky, tomu dám vládu nad národ­mi, 27 bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a roz­bije ich ako hlinené nádoby 28 — ako som ju aj sám prijal od svoj­ho Ot­ca, a dám mu ran­nú hviez­du.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

27 a bude ich pásť želez­ným prútom; ako hr­nčiar­ske nádoby budú rozt­ries­kaní -, jako som i ja prijal od svoj­ho Ot­ca,

Evanjelický

27 a bude ich spravovať želez­ným prútom a roz­bije ich ako hlinené nádoby,

Ekumenický

27 bude nad nimi vlád­nuť želez­nou ber­lou a roz­bije ich ako hlinené nádoby

Bible21

27 Bude je pást že­lez­nou ho­lí a roz­bíjet je jako hliněné nádobí

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček