EvanjelickýZjavenie16,18

Zjavenie 16:18

Nato na­stali bles­ky, zvuky, hromy a veľké zeme­trasenie, aké nebolo od­vtedy, čo je človek na zemi; také veľké bolo zeme­trasenie.


Verš v kontexte

17 Aj sied­my [an­jel] vy­lial svoju čašu na vzduch, a vy­šiel z chrámu od trónu mohut­ný hlas: Stalo sa! 18 Nato na­stali bles­ky, zvuky, hromy a veľké zeme­trasenie, aké nebolo od­vtedy, čo je človek na zemi; také veľké bolo zeme­trasenie. 19 A veľké mes­to sa roz­pad­lo na tri čias­t­ky a mes­tá národov pad­li. Boh sa roz­pomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svoj­ho roz­horčeného hnevu.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­vs­taly hlasy a hromy a bles­ky, a po­vs­talo veľké zeme­trasenie, akého nebolo od­vtedy, od­kedy je človek na zemi, tak ne­smier­ne veľkého zeme­trasenia.

Evanjelický

18 Nato na­stali bles­ky, zvuky, hromy a veľké zeme­trasenie, aké nebolo od­vtedy, čo je človek na zemi; také veľké bolo zeme­trasenie.

Ekumenický

18 Na­sledovali bles­ky, zvuky, hromy a veľké zeme­trasenie, akého nebolo od­vtedy, čo je človek na zemi — také veľké bolo zeme­trasenie.

Bible21

18 Na­staly hla­sy, hro­mo­bi­tí, blýskání a ve­liké zemětřesení – tak ve­liké zemětřesení, jaké ne­bylo, co jsou li­dé na ze­mi.