EvanjelickýZjavenie16,17

Zjavenie 16:17

Aj sied­my [an­jel] vy­lial svoju čašu na vzduch, a vy­šiel z chrámu od trónu mohut­ný hlas: Stalo sa!


Verš v kontexte

16 Zhromaždil ich na mies­to po heb­rej­sky nazývané Har­magedon. 17 Aj sied­my [an­jel] vy­lial svoju čašu na vzduch, a vy­šiel z chrámu od trónu mohut­ný hlas: Stalo sa! 18 Nato na­stali bles­ky, zvuky, hromy a veľké zeme­trasenie, aké nebolo od­vtedy, čo je človek na zemi; také veľké bolo zeme­trasenie.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A sied­my an­jel vy­lial svoju čašu na po­vet­rie, a vy­šiel veľký hlas z nebes­kého chrámu od trónu a po­vedal: Stalo sa!

Evanjelický

17 Aj sied­my [an­jel] vy­lial svoju čašu na vzduch, a vy­šiel z chrámu od trónu mohut­ný hlas: Stalo sa!

Ekumenický

17 Sied­my vy­lial svoju čašu na vzduch. A z chrámu od trónu vy­šiel mohut­ný hlas, ktorý hovoril: Stalo sa!

Bible21

17 Sedmý pak vy­lil svou číši na ovzduší a z chrá­mu za­zněl od trůnu mo­cný hlas: „Stalo se!“