EvanjelickýŽidom9,24

Židom 9:24

Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len ob­razom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zás­tan­ca.


Verš v kontexte

23 Po­treb­né je teda, aby podoby nebes­kých vecí boli takýmito (pros­tried­kami) očis­tené, ale samy nebes­ké veci treba očisťovať lepšími obeťami, než sú tam­tie. 24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len ob­razom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zás­tan­ca. 25 Ani nie pre­to, aby sa opätov­ne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou kr­vou.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne, učinenej rukou, proti­ob­razu to pravej, ale do samého neba ukázať sa teraz tvári Božej za nás.

Evanjelický

24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len ob­razom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zás­tan­ca.

Ekumenický

24 Veď Kris­tus ne­vošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predob­razom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.

Bible21

24 Kri­stus pře­ce ne­přišel do sva­tyně udělané ruka­ma (jež je pouhým zob­razením té pravé), ale do sa­motného ne­be, aby se za nás po­stavil před Boží tvář.