EvanjelickýŽidom9,25

Židom 9:25

Ani nie pre­to, aby sa opätov­ne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou kr­vou.


Verš v kontexte

24 Lebo Kris­tus ne­vošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len ob­razom pravej, ale (vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zás­tan­ca. 25 Ani nie pre­to, aby sa opätov­ne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou kr­vou. 26 Veď inak by musel tr­pieť znovu a znovu od stvorenia sveta. A On sa zjavil raz pri skončení vekov, aby svojou obeťou za­hladil hriech.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ani nie, aby sa čas­to obetoval, ako čo naj­vyšší kňaz každý rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou,

Evanjelický

25 Ani nie pre­to, aby sa opätov­ne obetoval ako veľkňaz, ktorý vchádza do svätyne každý rok s cudzou kr­vou.

Ekumenický

25 Ani nie pre­to, aby samého seba viac­krát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou kr­vou.

Bible21

25 Také tam ne­přišel pro­to, aby se obětoval znovu a znovu, jako když ve­lekněz každo­ročně vchází do nej­světější sva­tyně s cizí krví