EvanjelickýŽidom4,13

Židom 4:13

A nieto tvora skrytého pred Ním, všet­ko je ob­nažené a od­kryté očiam Toho, ktorému sa budeme zod­povedať.


Verš v kontexte

12 Lebo slovo Božie je živé a moc­né a je os­trejšie než ktorýkoľvek dvoj­sečný meč a preniká až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schop­né po­sudzovať hnutie a zmýšľanie srd­ca. 13 A nieto tvora skrytého pred Ním, všet­ko je ob­nažené a od­kryté očiam Toho, ktorému sa budeme zod­povedať. 14 Pre­tože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pri­dŕžaj­me sa vy­znania.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 A nieto stvorenia, ktoré by bolo ne­viditeľné pre ním, ale všet­ko je na­hé a od­kryté očiam toho, s ktorým máme do činenia.

Evanjelický

13 A nieto tvora skrytého pred Ním, všet­ko je ob­nažené a od­kryté očiam Toho, ktorému sa budeme zod­povedať.

Ekumenický

13 A nieto tvora, čo by bol preň ne­viditeľný. Všet­ko je ob­nažené a od­kryté pred očami toho, ktorému sa budeme zod­povedať.

Bible21

13 Nic v ce­lém stvoření před ním není skryté; všech­no je na­hé a obnažené před oči­ma To­ho, je­muž mu­sí­me složit účet.