RoháčekŽidom4,13

Židom 4:13

A nieto stvorenia, ktoré by bolo ne­viditeľné pre ním, ale všet­ko je na­hé a od­kryté očiam toho, s ktorým máme do činenia.


Verš v kontexte

12 Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca. 13 A nieto stvorenia, ktoré by bolo ne­viditeľné pre ním, ale všet­ko je na­hé a od­kryté očiam toho, s ktorým máme do činenia. 14 Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vy­znanie.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 A nieto stvorenia, ktoré by bolo ne­viditeľné pre ním, ale všet­ko je na­hé a od­kryté očiam toho, s ktorým máme do činenia.

Evanjelický

13 A nieto tvora skrytého pred Ním, všet­ko je ob­nažené a od­kryté očiam Toho, ktorému sa budeme zod­povedať.

Ekumenický

13 A nieto tvora, čo by bol preň ne­viditeľný. Všet­ko je ob­nažené a od­kryté pred očami toho, ktorému sa budeme zod­povedať.

Bible21

13 Nic v ce­lém stvoření před ním není skryté; všech­no je na­hé a obnažené před oči­ma To­ho, je­muž mu­sí­me složit účet.