EvanjelickýŽidom13,24

Židom 13:24

Po­zdravuj­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých . Po­zdravujú vás tí, čo sú z Itálie.


Verš v kontexte

23 Vedz­te, že nášho brata Timotea už pre­pus­tili. Ak one­dl­ho príde, navštívim vás s ním. 24 Po­zdravuj­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých . Po­zdravujú vás tí, čo sú z Itálie. 25 Milosť so všet­kými vami. [Amen.]

späť na Židom, 13

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­zdrav­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých. Po­zdravujú vás tí z Itálie.

Evanjelický

24 Po­zdravuj­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých . Po­zdravujú vás tí, čo sú z Itálie.

Ekumenický

24 Po­zdrav­te všet­kých tých, čo vás vedú, a všet­kých svätých. Po­zdravujú vás bratia z Itálie.

Bible21

24 Pozdrav­te všech­ny, kteří vás vedou, i všech­ny svaté. Pozdravují vás bratři z Itá­lie.