EvanjelickýŽidom13,23

Židom 13:23

Vedz­te, že nášho brata Timotea už pre­pus­tili. Ak one­dl­ho príde, navštívim vás s ním.


Verš v kontexte

22 Prosíme vás však, bratia, prij­mite radi toto na­pomenutie, veď len na­krát­ko som vám písal. 23 Vedz­te, že nášho brata Timotea už pre­pus­tili. Ak one­dl­ho príde, navštívim vás s ním. 24 Po­zdravuj­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých . Po­zdravujú vás tí, čo sú z Itálie.

späť na Židom, 13

Príbuzné preklady Roháček

23 Vedz­te o našom bratovi Timote­ovi, že je pre­pus­tený, s ktorým, keď prij­de skoro, vás uvidím.

Evanjelický

23 Vedz­te, že nášho brata Timotea už pre­pus­tili. Ak one­dl­ho príde, navštívim vás s ním.

Ekumenický

23 Vedz­te, že náš brat Timotej bol pre­pus­tený na slobodu. Ak príde skôr, navštívim vás spolu s ním.

Bible21

23 Věz­te, že náš bra­tr Ti­mo­te­us už je pro­puštěn. Při­jde-li br­zy, navštívím vás s ním.