EvanjelickýŽidom10,7

Židom 10:7

Vtedy som po­vedal: Aj­hľa, idem, veď v Knihe je na­písané o mne, aby som pl­nil, Bože, Tvoju vôľu.


Verš v kontexte

6 v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie. 7 Vtedy som po­vedal: Aj­hľa, idem, veď v Knihe je na­písané o mne, aby som pl­nil, Bože, Tvoju vôľu. 8 Najprv teda hovorí: Obete ani dary, ani zápal­né obete, ani obete za hriechy si nech­cel, ani si ne­mal v nich zaľúbenie, hoci ich prinášajú podľa zákona.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy som po­vedal: Hľa, idem - v zá­hlaví knihy je na­písané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.

Evanjelický

7 Vtedy som po­vedal: Aj­hľa, idem, veď v Knihe je na­písané o mne, aby som pl­nil, Bože, Tvoju vôľu.

Ekumenický

7 Vtedy som po­vedal: Hľa, pri­chádzam, vo zvit­ku knihy je o mne na­písané, aby som pl­nil tvoju vôľu, Bože.

Bible21

7 Teh­dy jsem ře­kl: Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize napsáno, přicházím ko­nat vů­li tvou.“