EvanjelickýŽidom10,6

Židom 10:6

v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie.


Verš v kontexte

5 Pre­to pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nech­cel, ale dal si mi telo: 6 v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie. 7 Vtedy som po­vedal: Aj­hľa, idem, veď v Knihe je na­písané o mne, aby som pl­nil, Bože, Tvoju vôľu.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 V zápal­ných obetiach ani v obetiach za hriech si ne­mal záľuby.

Evanjelický

6 v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie.

Ekumenický

6 Spaľované obety, ani obety za hriech sa ti ne­páčili.

Bible21

6 zápaly a obě­ti za hřích ne­ob­lí­bil sis.