EvanjelickýŽalmy82,5

Žalmy 82:5

Ne­vedia nič a nechápu, v tem­note chodia; klátia sa všet­ky zá­klady zeme.


Verš v kontexte

4 Vy­slobodzuj­te slabého a chudob­ného, z rúk bez­božníkov vy­tr­huj­te!
5 Ne­vedia nič a nechápu, v tem­note chodia; klátia sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Po­vedal som: Bohovia ste, všet­ci ste synovia Naj­vyššieho,

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.

Evanjelický

5 Ne­vedia nič a nechápu, v tem­note chodia; klátia sa všet­ky zá­klady zeme.

Ekumenický

5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.

Bible21

5 Oni však ne­chápou, vůbec nerozumí, v temno­tách stále tápají, bortí se všech­ny zem­ské zákla­dy!