RoháčekŽalmy82,5

Žalmy 82:5

Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.


Verš v kontexte

4 Vy­pros­tite chudob­ného a bied­neho, vy­trh­nite ho z ruky bez­božníkov!
5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.
6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale nevedia ani nerozumejú; chodia vo tme; po­hybujú sa všet­ky zá­klady zeme.

Evanjelický

5 Ne­vedia nič a nechápu, v tem­note chodia; klátia sa všet­ky zá­klady zeme.

Ekumenický

5 Nič ne­vedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všet­ky zá­klady zeme.

Bible21

5 Oni však ne­chápou, vůbec nerozumí, v temno­tách stále tápají, bortí se všech­ny zem­ské zákla­dy!