EvanjelickýŽalmy67,5

Žalmy 67:5

Nech kmene plesajú a radujú sa, že spravod­livo spravuješ národy a vodíš kmene po zemi. Sela.


Verš v kontexte

4 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všet­ky národy!
5 Nech kmene plesajú a radujú sa, že spravod­livo spravuješ národy a vodíš kmene po zemi. Sela.
6 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všet­ky národy!

späť na Žalmy, 67

Príbuzné preklady Roháček

5 Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spraved­livo súdiť národy a s­pravujúc ľudí po­vedieš ich na zemi. Sélah.

Evanjelický

5 Nech kmene plesajú a radujú sa, že spravod­livo spravuješ národy a vodíš kmene po zemi. Sela.

Ekumenický

5 Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš ne­stran­ne a vedieš národy na zemi. — Sela —

Bible21

5 Ať všech­ny náro­dy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy svě­ta že spravuješ! sé­la