EvanjelickýŽalmy67,6

Žalmy 67:6

Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všet­ky národy!


Verš v kontexte

5 Nech kmene plesajú a radujú sa, že spravod­livo spravuješ národy a vodíš kmene po zemi. Sela.
6 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všet­ky národy!
7 Zem vy­dala svoju úrodu: požeh­náva nás Boh, náš Boh.

späť na Žalmy, 67

Príbuzné preklady Roháček

6 Národy ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všet­ky národy.

Evanjelický

6 Ó Bože, nech Ťa zvelebujú národy, nech Ťa velebia všet­ky národy!

Ekumenický

6 Nech ťa velebia, Bože, národy, nech ťa velebia všet­ci ľudia!

Bible21

6 Ať tě náro­dy, Bože, slaví, ať tě oslavují všech­ny náro­dy!