EvanjelickýŽalmy31,4

Žalmy 31:4

Lebo Ty si mi skalou a mojím hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj.


Verš v kontexte

3 Na­kloň ku mne svoje ucho, rých­lo ma vy­trh­ni! Buď mi ochran­ným bralom a ohradeným domom, aby si ma za­chránil!
4 Lebo Ty si mi skalou a mojím hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj.
5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi taj­ne na­stavili, lebo si mojím útočis­kom.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!

Evanjelický

4 Lebo Ty si mi skalou a mojím hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj.

Ekumenický

4 Veď ty si moja skala, moja pev­nosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj.

Bible21

4 Jsi pře­ce má ská­la a má tvrz, pro své jméno mě veď a pro­vázej.