RoháčekŽalmy31,4

Žalmy 31:4

Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!


Verš v kontexte

3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.
4 Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!
5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi ukryli, lebo ty si mojou pev­nosťou.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo mojou skalou a mojím hradom si ty, a pre svoje meno ma voď a sprevoď!

Evanjelický

4 Lebo Ty si mi skalou a mojím hradom, pre svoje meno veď ma a sprevádzaj.

Ekumenický

4 Veď ty si moja skala, moja pev­nosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj.

Bible21

4 Jsi pře­ce má ská­la a má tvrz, pro své jméno mě veď a pro­vázej.