EvanjelickýŽalmy136,9

Žalmy 136:9

Mesiac a hviez­dy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!


Verš v kontexte

8 Sln­ko aby panovalo vo dne - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!
9 Mesiac a hviez­dy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!
10 Tomu, čo po­bil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

9 mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

9 Mesiac a hviez­dy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

9 Mesiac a hviez­dy majú vlád­nuť v noci, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

9 Měsíc a hvěz­dy, aby vládly nad no­cí – jeho lás­ka trvá navěky!