EvanjelickýŽalmy12,4

Žalmy 12:4

Nech Hos­podin vy­kynoží všet­ky úlis­né pery, jazyk, čo velikášs­ky vraví,


Verš v kontexte

3 Klam­stvo hovorí jeden druhému úlis­nými perami, dvoj­itým srd­com vravia.
4 Nech Hos­podin vy­kynoží všet­ky úlis­né pery, jazyk, čo velikášs­ky vraví,
5 tých, čo hovoria: Jazykom sme moc­ní, veď máme pery - kto nám pánom?

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ó, bárs by vy­korenil Hos­podin každé rty lichot­né i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.

Evanjelický

4 Nech Hos­podin vy­kynoží všet­ky úlis­né pery, jazyk, čo velikášs­ky vraví,

Ekumenický

4 Nech Hos­podin zničí všet­ky úlis­né pery i chva­stavý jazyk tých,

Bible21

4 Ať už Hos­po­din ko­nečně vy­mýtívšech­ny lstivé rty a pyšné jazyky!