RoháčekŽalmy12,4

Žalmy 12:4

Ó, bárs by vy­korenil Hos­podin každé rty lichot­né i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.


Verš v kontexte

3 Már­nosť hovoria každý so svojím blížnym; majú lichotné rty; hovoria dvoj­itým srd­com.
4 Ó, bárs by vy­korenil Hos­podin každé rty lichot­né i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.
5 Lebo hovoria: Pre­môžeme svojím jazykom; máme so sebou svoje rty; ktože je naším pánom?

späť na Žalmy, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ó, bárs by vy­korenil Hos­podin každé rty lichot­né i každý jazyk, ktorý hovorí veľké veci pyšné.

Evanjelický

4 Nech Hos­podin vy­kynoží všet­ky úlis­né pery, jazyk, čo velikášs­ky vraví,

Ekumenický

4 Nech Hos­podin zničí všet­ky úlis­né pery i chva­stavý jazyk tých,

Bible21

4 Ať už Hos­po­din ko­nečně vy­mýtívšech­ny lstivé rty a pyšné jazyky!