EvanjelickýŽalmy118,10

Žalmy 118:10

Ob­kľúčili ma všet­ky národy; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.


Verš v kontexte

9 Lepšie je utiekať sa k Hos­podinovi, ako dúfať v kniežatá.
10 Ob­kľúčili ma všet­ky národy; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.
11 Ob­kľúčili ma, áno, ob­kľúčili; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

10 Ob­kľúčily ma všet­ky národy, ale v mene Hos­podinovom ich po­sekám.

Evanjelický

10 Ob­kľúčili ma všet­ky národy; ale ja ich od­razím v mene Hos­podinovom.

Ekumenický

10 Ob­kľúčili ma všet­ky národy, ale v mene Hos­podina som ich od­razil.

Bible21

10 Všich­ni po­hané mě obklíči­li – v Hos­po­di­nově jménu jsem je po­razil.