EvanjelickýSudcov21,14

Sudcov 21:14

Vtedy sa Ben­jamín­ci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; prav­da, ne­stačili cel­kom pre všet­kých.


Verš v kontexte

13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier. 14 Vtedy sa Ben­jamín­ci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; prav­da, ne­stačili cel­kom pre všet­kých. 15 Ale ľudu bolo ľúto Ben­jamína, keďže Hos­podin urobil trh­linu medzi kmeňmi Iz­raela.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 A Ben­jamin sa na­vrátil toho času do svoj­ho dedičs­tva, a dali im ženy, tie, ktoré za­chovali živé zo žien Jabeš-gileáda, ale ne­pos­tačily im tak.

Evanjelický

14 Vtedy sa Ben­jamín­ci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; prav­da, ne­stačili cel­kom pre všet­kých.

Ekumenický

14 Ben­jamínov­ci sa vrátili; po­spolitosť im dala ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábeš-Gileádu; lenže ne­ušli sa všet­kým.

Bible21

14 Ben­jamín se tenkrát vrá­til a Iz­rael­ci jim dali že­ny, které ne­cha­li z Jábeš-gi­leá­du naživu. Ne­bylo jich ale dost.