Bible21Soudců21,14

Soudců 21:14

Ben­jamín se tenkrát vrá­til a Iz­rael­ci jim dali že­ny, které ne­cha­li z Jábeš-gi­leá­du naživu. Ne­bylo jich ale dost.


Verš v kontexte

13 Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru. 14 Ben­jamín se tenkrát vrá­til a Iz­rael­ci jim dali že­ny, které ne­cha­li z Jábeš-gi­leá­du naživu. Ne­bylo jich ale dost. 15 Lidu bylo Ben­jamí­na líto, pro­tože Hos­po­din do­pustil v iz­rael­ských kmenech trh­li­nu.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 A Ben­jamin sa na­vrátil toho času do svoj­ho dedičs­tva, a dali im ženy, tie, ktoré za­chovali živé zo žien Jabeš-gileáda, ale ne­pos­tačily im tak.

Evanjelický

14 Vtedy sa Ben­jamín­ci vrátili; a oni im dali ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábéš-Gileádu; prav­da, ne­stačili cel­kom pre všet­kých.

Ekumenický

14 Ben­jamínov­ci sa vrátili; po­spolitosť im dala ženy, ktoré os­tali nažive spomedzi žien Jábeš-Gileádu; lenže ne­ušli sa všet­kým.

Bible21

14 Ben­jamín se tenkrát vrá­til a Iz­rael­ci jim dali že­ny, které ne­cha­li z Jábeš-gi­leá­du naživu. Ne­bylo jich ale dost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček