EvanjelickýSudcov18,1

Sudcov 18:1

V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli. V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil, lebo do­vtedy sa mu nedos­talo dedičného vlast­níc­tva medzi kmeňmi Iz­raela.


Verš v kontexte

1 V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli. V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil, lebo do­vtedy sa mu nedos­talo dedičného vlast­níc­tva medzi kmeňmi Iz­raela. 2 Pre­to Dánov­ci vy­slali zo svojej čeľade päť mužov, udat­ných bojov­níkov zo svojich končín, z Corey a Eštáólu, na výz­vedy do krajiny, pre­skúmať ju. Po­vedali im: Choďte a pre­skúmaj­te tú krajinu. Prišli na Ef­rajim­ské po­horie k Míchov­mu domu a zo­stali tam cez noc. 3 Keď boli pri Míchovom dome, po­znali hlas mláden­ca Lévíj­ca, za­bočili tam a po­vedali: Kto ťa sem do­viedol? Čo tu robíš? Čo tu máš?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi, a v tých dňoch si hľadalo po­kolenie Dánovo dedičs­tvo na bývanie, lebo mu až do toho dňa nebolo pri­pad­lo dedičs­tvo medzi po­koleniami Iz­raelovými.

Evanjelický

1 V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli. V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil, lebo do­vtedy sa mu nedos­talo dedičného vlast­níc­tva medzi kmeňmi Iz­raela.

Ekumenický

1 V tom čase Iz­rael ne­mal ešte kráľa.

Bible21

1 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usíd­lil, pro­tože mu do té doby mezi iz­rael­ský­mi kme­ny ne­připa­dl žádný dě­dičný podíl.