EkumenickýSudcov18,1

Sudcov 18:1

V tom čase Iz­rael ne­mal ešte kráľa.


Verš v kontexte

1 V tom čase Iz­rael ne­mal ešte kráľa. 2 Vtedy si kmeň Dánov­cov hľadal dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil. Až do­vtedy totiž nedos­tal medzi iz­rael­skými kmeňmi dedičné vlast­níc­tvo. 3 Dánov­ci vy­slali zo svojich rodov päť mužov, udat­ných bojov­níkov zo svojich končín, z Corey a Eštaólu, aby ako vy­zvedači pre­skúmali krajinu. Po­vedali im: Choďte pre­skúmať tú krajinu. Tí prišli na Ef­rajim­ské po­horie až k Míchovmu domu, kde prenocovali.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 V tých dňoch nebolo kráľa v Iz­raelovi, a v tých dňoch si hľadalo po­kolenie Dánovo dedičs­tvo na bývanie, lebo mu až do toho dňa nebolo pri­pad­lo dedičs­tvo medzi po­koleniami Iz­raelovými.

Evanjelický

1 V tom čase ešte nebolo kráľa v Iz­raeli. V tom čase si hľadal kmeň Dán dedičné vlast­níc­tvo, aby sa usadil, lebo do­vtedy sa mu nedos­talo dedičného vlast­níc­tva medzi kmeňmi Iz­raela.

Ekumenický

1 V tom čase Iz­rael ne­mal ešte kráľa.

Bible21

1 Iz­rael byl tenkrát bez krále. Danův kmen si hledal území, na němž by se usíd­lil, pro­tože mu do té doby mezi iz­rael­ský­mi kme­ny ne­připa­dl žádný dě­dičný podíl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček