EvanjelickýSudcov15,16

Sudcov 15:16

Nato Sam­son hovoril: Čeľusťou z osla som ich na­hádzal na hŕbu, čeľusťou z osla po­bil som tisíc mužov.


Verš v kontexte

15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, chytil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov. 16 Nato Sam­son hovoril: Čeľusťou z osla som ich na­hádzal na hŕbu, čeľusťou z osla po­bil som tisíc mužov. 17 Keď do­hovoril, od­hodil os­liu čeľusť z ruky. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat­Lechí.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy po­vedal Sam­son: Čelusťou osla hromadu, dve hromady, čelusťou osla som po­bil tisíc mužov.

Evanjelický

16 Nato Sam­son hovoril: Čeľusťou z osla som ich na­hádzal na hŕbu, čeľusťou z osla po­bil som tisíc mužov.

Ekumenický

16 Po­tom Sam­son po­vedal: Čeľusťou z osla som z nich urobil veľkú hromadu, čeľusťou z osla som po­bil tisíc mužov.

Bible21

16 Sam­son teh­dy řekl: „Čelistí osla os­lům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!“