EvanjelickýSudcov1,36

Sudcov 1:36

Územie Amorej­cov sa rozp­res­tieralo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.


Verš v kontexte

34 Amorej­ci vy­tlačili Dánov­cov do po­horia a nedovolili im zísť do údolia. 35 Tak os­tali Amorej­ci bývať v Har-Cherese, Ajálóne a Saal­bíme; ale ruka Jozefov­ho domu ťažko doliehala na nich a museli nútene pracovať. 36 Územie Amorej­cov sa rozp­res­tieralo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A územie Amorejovo bolo od svahu Ak­rab­bím, od skaly a vy­še.

Evanjelický

36 Územie Amorej­cov sa rozp­res­tieralo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.

Ekumenický

36 Územie Amorejčanov siahalo od Ak­rabím­skeho vý­stupu, od Sely na­hor.

Bible21

36 Emo­rej­ská hranice ve­dla od průs­myku Akra­bim, od Sely výše.