Bible21Soudců1,1

Soudců 1:1

Po Jo­zuově smrti se synové Iz­rae­le pta­li Hos­po­di­na: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Kananej­cům jako první?“


Verš v kontexte

1 Po Jo­zuově smrti se synové Iz­rae­le pta­li Hos­po­di­na: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Kananej­cům jako první?“ 2 Hos­po­din od­po­věděl: „Ať vy­táh­ne Juda. Hle, dal jsem mu tu zem do rukou.“ 3 Kmen Juda pak ře­kl svým bra­trům ze Ši­me­o­na: „Po­jď­te s ná­mi do naše­ho podílu bo­jovat pro­ti Kananej­cům. My pak zase půjde­me s vá­mi do vaše­ho podílu.“ Kmen Ši­me­on s ním tedy šel.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po smr­ti Jozu­ovej, že sa pýtali synovia Iz­raelovi Hos­podina a riek­li: Kto poj­de na­počiat­ku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti ne­mu?

Evanjelický

1 Po smr­ti Józu­ovej do­pytovali sa Iz­rael­ci Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaán­com?

Ekumenický

1 Po Jozu­ovej smr­ti sa Iz­raeliti pýtali Hos­podina: Kto z nás má pr­vý vy­tiah­nuť do boja proti Kanaánčanom?

Bible21

1 Po Jo­zuově smrti se synové Iz­rae­le pta­li Hos­po­di­na: „Kdo z nás má vy­táhnout do boje pro­ti Kananej­cům jako první?“

Bible21Soudců1,1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček