EvanjelickýSofoniáš2,6

Sofoniáš 2:6

Prímor­ský kraj bude pas­tvou a lúčinou pre pas­tierov s košiar­mi pre ov­ce.


Verš v kontexte

5 Beda obyvateľom prímor­ského kraja, národu Keretej­cov. Slovo Hos­podinovo je proti vám, Kanaán, krajina Filištín­cov, tak ťa zničím, že zo­staneš bez obyvateľov. 6 Prímor­ský kraj bude pas­tvou a lúčinou pre pas­tierov s košiar­mi pre ov­ce. 7 Prímor­ský kraj pri­pad­ne zvyšku domu Júdov­ho. Na nich budú pásť, večer sa ukladať v domoch Aškalónu, keď ich navštívi ich Boh, Hos­podin, a zmení ich údel.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak bude po­morie pas­tvis­kami, ­pl­né jam pas­tierov a košiarov drob­ného stáda.

Evanjelický

6 Prímor­ský kraj bude pas­tvou a lúčinou pre pas­tierov s košiar­mi pre ov­ce.

Ekumenický

6 Po­brežné pás­mo sa stane mies­tom pasien­kov, kolíb pre pas­tierov a košiarov pre ov­ce.

Bible21

6 Pří­moří se stane pas­t­vi­nous chýše­mi pastýřů a ovčí ohra­dou.