EkumenickýSofoniáš2,6

Sofoniáš 2:6

Po­brežné pás­mo sa stane mies­tom pasien­kov, kolíb pre pas­tierov a košiarov pre ov­ce.


Verš v kontexte

5 Beda obyvateľom po­brežného pás­ma, národu Kereťanov — slovo Hos­podina je proti vám; Kanaán, krajina Filištín­cov, tak ťa zničím, že budeš bez obyvateľov. 6 Po­brežné pás­mo sa stane mies­tom pasien­kov, kolíb pre pas­tierov a košiarov pre ov­ce. 7 Po­brežie pri­pad­ne zvyšku Júdov­ho domu. Tam sa budú pásť a večer sa budú ukladať v aškalónskych domoch, lebo ich navštívi Hos­podin, ich Boh, a zmení ich údel.

späť na Sofoniáš, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 A tak bude po­morie pas­tvis­kami, ­pl­né jam pas­tierov a košiarov drob­ného stáda.

Evanjelický

6 Prímor­ský kraj bude pas­tvou a lúčinou pre pas­tierov s košiar­mi pre ov­ce.

Ekumenický

6 Po­brežné pás­mo sa stane mies­tom pasien­kov, kolíb pre pas­tierov a košiarov pre ov­ce.

Bible21

6 Pří­moří se stane pas­t­vi­nous chýše­mi pastýřů a ovčí ohra­dou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček