EvanjelickýSkutky7,55

Skutky 7:55

Skutky apoštolov

Ale on, pl­ný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej,


Verš v kontexte

54 Keď to počuli, zúrili v srd­ci a šk­rípali zubami na neho. 55 Ale on, pl­ný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, 56 i riekol: Aj­hľa, vidím nebesá ot­vorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.

späť na Skutky, 7

Príbuzné preklady Roháček

55 A on súc pl­ný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej

Evanjelický

55 Ale on, pl­ný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej,

Ekumenický

55 Ale on, pl­ný Ducha Svätého, uprene sa za­hľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha

Bible21

55 On však, plný Du­cha svatého, upřel po­hled k ne­bi. Uvi­děl Boží slávu a Ježíše sto­jícího po Boží pravici