EkumenickýSkutky7,55

Skutky 7:55

Skutky apoštolov

Ale on, pl­ný Ducha Svätého, uprene sa za­hľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha


Verš v kontexte

54 Keď to počuli, v duchu zúrili a šk­rípali zubami proti ne­mu. 55 Ale on, pl­ný Ducha Svätého, uprene sa za­hľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a po­vedal: Hľa, vidím ot­vorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.

späť na Skutky, 7

Príbuzné preklady Roháček

55 A on súc pl­ný Svätého Ducha uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a Ježiša stáť po pravici Božej

Evanjelický

55 Ale on, pl­ný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej,

Ekumenický

55 Ale on, pl­ný Ducha Svätého, uprene sa za­hľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha

Bible21

55 On však, plný Du­cha svatého, upřel po­hled k ne­bi. Uvi­děl Boží slávu a Ježíše sto­jícího po Boží pravici

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček